สายด่วน : 02 315 9133

15 ก.ค.
2555

บริษัท โกเวล จำกัด เข้าร่วมการออกบูธสินค้าในงานสัมมนาของ สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู�

บริษัท โกเวล จำกัด เข้าร่วมการออกบูธสินค้าในงานสัมมนาของ สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง "Anti Aging Medicine What Work? What Next?" ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น3 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ