สายด่วน : 02 315 9133

การสั่งซื้อสินค้า

สินค้าในตะกร้า

1

26 มกราคม 2564 04:23:59

รหัสสินค้า รายการสินค้า ขนาด(เม็ด) ราคา/หน่วย จำนวน รวม ลบ
GS0003 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรียลลิแคร์ (Astaxanthin 4 มก.) 30 1,125.- 1,125.-
รวม : 1,125.-  
ค่าขนส่ง : 0.-  
รวมทั้งสิ้น : 1,125.-  

** ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาท

** เปลี่ยนแปลงจำนวน แล้วคลิ๊ก ปุ่มคำนวณเงินใหม่

** ลบรายการสินค้า [/] ในช่องแล้วคลิ๊ก ปุ่มคำนวณเงินใหม่