สายด่วน : 02 315 9133

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนธิน เครื่องหมายการค้าเรียลลิแคร์


ชลทิพย์ กาญจนบูรณภิภพ

อายุ 37 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 3 เดือน(วันละ 2 เม็ด)
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ตาพร่า ปวดกระบอกตา ตาล้าจากการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์ ติดต่อกันตลอดทั้งวัน
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ อาการตาพร่า ตาลายหายไป สามารถใช้สายตาได้นานขึ้น มองเห็นชัดเจนขึ้น

พรกช เลิศวานิชกุล

อายุ 35 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ -
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อทานแล้ววันแรกๆจะรู้สึกผิวนุ่มๆ พอประมาณ 2 สัปดาห์จะรู้สึกว่าผิวขาวและเนียนขึ้นมากคะ

ไพรัช โหรวิทย์

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ความดัน
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ แรกทานแล้วรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้น ความดันลดลง อาการปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดขา น้อยลงหลังจากการออกกำลังกายหรือเดินนานๆ และ ปกติต้องทานยาแก้เครียด ปัจจุบันสามารถลดปริมาณยาลงได้

มรกต สมิตนาวิน

อายุ 43 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 5 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านสายตา เวลาใส่แว่นจะเมื่อยล้า เมื่อผ่านไป 15 นาที/ ปวดท้องมากเวลาประจำเดือนมา
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ใส่แว่นตาได้นานเกิน 30 นาที และไม่เมื่อยล้าสายตา /เวลาประจำเดือนมาจะไม่รู้สึกปวดท้องน้อยและปวดเมื่อยต้นขา เหมือนก่อนที่จะรับประทานแอสตาแซนธิน

ลลิดา แรมวัลย์

อายุ 34 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 4 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ปวดตาและผิวมีผื่นแดง
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ อาการปวดตาลดลง มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทานวันละ 3 เม็ด/วัน อาการผิวที่ป็นผื่นแดงไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยลง

นิรามัย ศรีสมิต

อายุ 36 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ เวลามองตอนกลางคืนเห็นภาพไม่ชัดเจน
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 เดือน เห็นภาพชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน

จินตนา พฤตินวกิจ

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านสายตา
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อรับประทานแล้วสายตาดีขึ้น มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น

ธรรมรุจิษฐ์ รัตนวิฬาร์

อายุ 33 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 3 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ตาพร่าจากการใช้คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทานอาหารเสริมแล้วนอนพักตามปกติ พบว่าสายตาฟื้นตัวดีขึ้น

กชพรรณ ใหม่ศุภฤกษ์

อายุ -
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 9 เดือน
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นภูมิแพ้อากาศ พักผ่อนน้อย(นอนไม่หลับ)
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิแพ้ลดลง จากปกติชอบคันหัวตา ต้องขยี้บ่อยๆ จามบ่อยๆ คันตามผิวหนัง อาการลดลง และระดับการพักผ่อนไม่ค่อยตื่นกลางดึก(นอนยาวขึ้น)

กุลิสรา ตะละภัฏ

อายุ 35 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 2 สัปดาห์
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ ปวดตาเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์นานติดต่อกันหลายชั่วโมง
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ รู้สึกการมองชัดเจน อาการปวดตาลดลง ความล้าทางสายตาลดลง