Hotline : 02 315 9133

00
0000

การประชุมวิชาการครั้งที่ 29 จัดโดยราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Realikare ร่วมออกบูธในงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  ในงานมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตา และการแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของวงการแพทย์ทางด้านสายตา